QUILANDAR
Likt Zamtin, är Ruranmar ett bergigt landskap, men lokaliserat sydöst om floden Zing som delar rikena i Quilandar. Detta ger Ruranmar en större nederbörd och landet täcks nästan alltid av tunga moln eller befinner sig i skuggan av berget. Trots det mörka och regnsjuka klimatet är Ruranmars befolkning vid god vigör. De lever vid bergets fot och har stora odlingar, bland annat ris, som sträcker sig över hela riket. Silkesmasken trivs i dessa fuktiga förhållanden kring bergen och av dess kokonger spins silkestråd.

Ruranmar betyder på sitt modersmål; den förrädiska och sägs ha tagit sitt namn efter de förrädiska bergen som omsluter riket, men sagor och historier pekar på ett annat ursprung.

Närmast bergets fot, i de blötaste och kallaste områdena, där bor landets fattiga. Närmare floden och värmen finner vi allt rikare och rikare byar och städer tills vi når huvudstaden Domira där Ruranmars regering har sitt huvudsäte och styr riket.

Domira är till hälften byggd på land, till hälften byggd på vattnet. Staden är ett virrvarr av hus byggda på land, på pålar längst vattnet och husbåtar. Staden är full av broar som rör sig och är i ständig förändring tack vare Domiras flytande byggnader.

Här och var i staden ses stads väktarna patrullera i sina blå uniformer och med sina långa störar. De har i uppgift att hålla ordningen men även att se till att små båtar och annat inte fastnar under broarna när vattennivån höjs under flod.

På en halvö vars storlek skiftar mellan ebb och flod, finner vi regeringsbyggnaden. Det är ett imponerande komplex bestående av flera hus där regeringens rådsmedlemmar bor och lever med sitt tjänstefolk.

Överallt i staden finns sniderier och polerat trä, som gynnar sig i en gammal hantverkstradition och mellan båtarna och byggnaderna flyter stora näckrosor och tjocka karpar som simmar lojt i den evigt skiftande staden.

Styre

Ruranmar är en representativ demokrati där högsta styre utgörs av Ruranmars råd. Rådets medlemmar består av en representant från varje by och region i Ruranmar, till valda av folket. Dessa anses vara de bäst lämpade för att leda landet och det finns en stark tilltro till Rådets förmåga att besluta för nationens bästa.

Rådsmedlemmarna byts sällan ut trots felsteg och behandlas med respekt då de representerar en hel stads röst. Historiskt sett har vissa beslut ansetts underliga och baserats mer på vidskepelse än faktiskt kunskap. Att anklaga en rådsmedlem för korruption eller inkompetens, är som att anklaga alla denne representerar och görs enbart med stor försiktighet.

Regeringens färg är densamma som Ruranmars nationalfärg - blå - och utanför byggnaden svajar en blå flagga med karpen, deras nationaldjur.

Export / Import

Ruranmars största import kommer från Camilia som förser dem med grödor och frukter och Zamtin som står för sten och ädla metaller.

I Ruranmar kan du få tag på följande varor om du åker dit och handlar: Vin, siden, silke, linne, mjöl, keramik, spannmål, tvål och kött och fisk.

Ruranmar är stor på import av: Opium, Elysium, massageolja, trä, metaller

Traditioner

I Ruranmar hålls vin-ceremonier högaktligen som tradition från tidigare dynastier. Vin är mer än en tradition i Ruranmar, det är en livsstil. Vin anses vara livets vatten och det dricks med värdighet och respekt. Familjetraditioner följer produktionen och många har sina egna flaskor buteljerade.

Några få familjer har kunnat satsa på vinproduktionen i större skala, men dessa exporterar sin produkt via handelshusen och anses vara några av det bästa vinerna i den kända världen. Vin skall helst drickas i små glas och njutas till fullo men en annan populär tradition är att värma vinet för att nå alla intrikata aromer.

Religion/tro<

Spiritualism är en stor del av folket i Ruranmars vardag. Man tillber och respekterar naturens andar och krafter, men även sina anfäders som sägs följa sina nästkommande genom hela livet. Från födsel tills dess att de själva dör och ansluter sig till skaran anfäder.

För att blidka anfäderna finns vissa ritualer kopplade till hemmen i Ruranmar. Till exempel är det god sed att knacka och be om lov innan man stiger in genom en dörr, för annars riskerar man att dra på sig sina anfäders vrede.

Det anses även sedligt att dela en bit mat med anfäderna och att man tar av sig skorna när man stiger in för att inte ta med sig ondo in i hemmet.

Runt om i Ruranmar finns även Lintempel. Dessa grundades av flickan Lin’s ättlingar i hennes ära efter att de Brustna hjärtans krig bröt ut. Runt om templen växer blå linblommor och prästinnorna lär sig vid ung ålder att väva linne av blomman. Detta skapar det finaste av tyger i hela Quilandar. De flickor som ännu ej är prästinnor bär ljusblått medan prästinnorna bär mörkare och mörkare blå i takt med deras status växer.

Linprästinnorna sägs kunna tygla en vild ande som ställer till med otyg och är du drabbad av sjukdom, avundsjuka eller har hat i hjärtat, sägs de kunna botas med ett besök till deras tempel. De större templen tar en avgift antingen i mynt eller mat, men ute på landsbygden finns de som arbetar utan att ta betalt. Det är inte ovanligt att de som inte har råd eller möjlighet att färdas till landets utkanter tar lån för att ha råd att gå till prästinnorna.

Prästinnorna blandar blodet hos botgöraren med bläck och tatuerar sedan sina prästinnor med detta för att binda de onda känslorna samt andar till prästinnan och hennes hud.

När en prästinna har all hud täckt, tyngs hon ned och läggs i templets tjärn där hon äts av karparna. Ingen utomstående är tillåten i dessa heliga rum där alla tidigare generationer av prästinnor gett sina liv för risken att släppa lös de andar som bor där.

Normer

För att ha ett balanserat liv och ro i efterlivet så bör livet vi lever levas gott och rikligt. Kurtisaner och älskare är ett vanligare inslag i Ruranmar och glädje husen stoltserar med variationen på alla sina tjänster.

Kroppens njutning och välbefinnande värderas högt. En stark och välmående kropp hyser en god själ och på så sätt hedras ens anfäders arv. Den kroppsliga njutningen kan ta många former, genom mat och dryck, massage, meditation och sexualitet. Konkubiner är de som är utbildade i njutningens konst och hålls högt i samhället. För att nå statusen av konkubin så föreligger många års träning och lärlingstid. Akademiker har skapats för att bevara och förfina dessa njutningens tekniker. I många hem kan olika fruktbarhetssymboler finnas vid altare för att symbolisera välgång.

Långt hår är högt aktat och anses som en statussymbol.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

39


Kommande Lajv
Svältens Våg

06/06 - 08/06

Pris: 400kr
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
28/4 för intrig
2/6 för mat


Incheck:
6/6
kl 12:00-16:00
Obligatoriskt infomöte:
6/6
kl 16:30
Lajv start:
6/6
kl 19:00

Lajvet Slutar:
9/6
kl 01:00

Se boende
klicka härLajv 2024

Vårlajv 2024
06/06 - 09/06

Höstlajv 2024
26/09 - 29/09Lajv 2025

Vårlajv 2025
01/05 - 04/05

Höstlajv 2025
25/09 - 28/09

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB
Fatal error captured:
Required parameter $query follows optional parameter $params
In: /customers/c/f/8/havshunger.se/httpd.www/core/database.class.php
Line: 65