KATAGENA
Katagena är regionen i väster om Shadya och Arqél. Med Mörkvattnets gröna vågor i väst och närheten till stridiga grannar har Katagena varit en enad region och består av ett enda land.

Katagena är rikt och bördigt, med gyllene fält och glittrande åar. Landet sprudlar av sötvattensjöar och milda regn. De varma somrarna och ljumma vintrarna gör att allt som planteras i Katagena växer och var man än färdas på landets vägar så sträcker sig fälten som ett lapptäcke.

Med kust i norr och väst, så fiskas det havsfisk med stor försiktighet av respekt för Mörkvattnets giftiga egenskaper och fisken som håvas in är aldrig mindre än haj och val. Dessa säljs på de stora marknaderna omkring i länen och räknas som en riktig delikatess.

Konflikter:

Katagena har legat i krig med både Arqél och Shadiya. Den katanska flottan anses vara den bästa i världen med hård disciplin ombord. Ett skakigt fredsfördrag skrevs med Arqél år 1614, där Arqéls åldrande konung svor att inte ta mer land från Katagena och vice versa.

Inbördes så har huvudstaden Belicia sett största delen av striderna som varit. Flera revolutionära grupper med olika mål har plågat den inre freden och har nyligen lyckats slå ut kungafamiljen. Vilken grupp som lyckats är dock okänt. Flera grupper har dock försökt ta åt sig äran

Det forna slottet är en ruin, det gamla Drottningtornet förstört av kanoneld. Överallt på de sandstens-belagda gatorna finns byggställningar och trots stridigheterna som stått så klingar ännu torgens klocka varje morgon och dagens marknad inleds.

Kultur:

Katagena har en färgstark kultur, med sagor om nobilitet, ära och kärlek. Berättelserna är ofta fulla av passion och lust. I form av sång, dans och musik framförs sagorna och är en skatt för hela folket. Genom Belicias gator sker årligen festivaler där dessa sagor berättas med uppträdanden och stora parader genom staden.

I oräkneliga generationer tillbaka, har folket i landet fött upp och tränat hästar. Katanska hästar är erkända som bland de bästa i världen. De är smäckra, starka och vackra. De används inte som arbetsdjur, utan till strid. Katanska hästar är svårtämjda och blir lätt bångstyriga i händerna på en okunnig ägare. En katansk häst kräver en ryttare av högsta klass för att komma till sin rätt och inte alla som äger en, kan rida den.

Familjen är otroligt viktig för det Katanska folket. De bor i stora familjegrupper, oavsett börd eller titel. Hela familjer finnes ofta i samma hushåll eller gård. Familjen betyder allt.

Historia:

Katagena består av flera län som en gång i tiden var egna furstendömen. Dessa är idag istället uppdelade i län som styrs av sina egna Don eller Doña. En Don/Doña är namnet på länets furste eller furstinna. Dessa har rätt att hålla egen trupp samt sätta lagar och regler för sitt område.

Det övre styret, kungafamiljen, tillsattes när folket samlades i tron kring gudarna El Sol och La Luna. Med samarbete över furstendömets gränser behövdes en stark ledare att hålla vetorätt. Ett råd utformades, La Lunas råd och de i sin tur valde en person att bli konung.

Först valdes en ny kung och drottning när den tidigare gått bort, men de senaste tvåhundra åren har en arvsrätt tagit över. På grund av detta har kronan i Katagena en stark makt. Men nyligen har den fallit…

Styre:

Katagena styrdes nyligen av en drottning och hennes kung-konsort. Dock efter missnöje i landet genomförde flera militanta grupper ett gemensamt tillslag och lyckades slå ut kungafamiljen år 1619. Katagena befinner sig just nu i en stor politisk kris.

Revolutionärerna bråkar om att införa republik medan den kungliga staben vill sätta en ny regent på tronen. Det finns två starka kandidater för kronan, drottningens kusin Doña Catarina de Joya och drottningens bastard Felipe. Tradition står mot tradition och stridigheterna är stora.

Utöver detta så fingrar Katagenas militäriska elit på om det inte är dags för ytterligare en militärkupp, om inte ovan nämnda krafter kan komma överens. Just nu har ingen falang med sig folket men det är bara en tidsfråga…

Under tiden styrs de olika länen av sina Dons och Doñas och landet bibehåller tack vare detta, en väldig ordning trots bristen av högre ledarskap.

Innan hennes död hade Katagenas drottning påbörjat ett projekt, med syfte att kolonisera andra länder. Flera mindre skepp med elittränade soldater ligger nu i hamnarna, menade för krig. Dessa är la reginas, vars ledare handplockades av drottningen själv. Denna nya krigföring har ingen fått känna på ännu, men även det är bara en tidsfråga.

Export / import

I Katagena kan man för bra pris sälja: Salt, lin, vin, vapen, läder, trä

I Katagena kan man få tag i följande för bra pris: Saffran, spannmål, hästar, tygfärger, valolja, hajfenor

Traditioner

Varje län håller årligen stora festligheter. Där alla som arbetar och bor bjuds in till att delta. Det delas ut små helgonsymboler och bakverk, det dansas och det sjungs. Detta anses vara en chans för länets Don och Doña att visa sin generositet och många delar personligen ut leksaker till barnen. I samband med detta sker även de stora hästsläppen. I städer sker det längs gator och torg och på landsbygden ut på de stora fälten så att alla invånare kan beskåda de magnifika bestarna när de galopperar vildsint. Detta medför en folkfest utan dess like och gatorna fylls med blommor, dans och musik.

Det ordnas även en traditionell jakt varje år. På landet sker rävjakt medan det i städerna väljs ut en person till att vara “Räv”. Personen som väljs ut smyckas upp med rävliknande attribut och jagas sedan genom staden. Alla förväntas delta i jakten och de större städerna har ofta fler än en “Räv”.

Den som fångar räven väntar belöning och ära, men om den mänskliga “Räven” inte blir fångad och lyckas hålla sig undan till sista marknads klangen, tillfaller beröm och ära denna. Don och Doñas får inte vara Rävar men förväntas delta i jakten.

Religon/tro

Katagena tror på de två dualistiska krafterna i världen, El Sol och La Luna. Det var med broder Theodores vision om papa Sol och hans evangelium som folket samlades i tron. Solen är den högsta av alla väsen, konungen i himlen. Han är den som vakar över allt som växer och det är han som hedras med morgonens första marknads klang.

El Sol kallas också för Papa Sol, för han är livets fader och den som skapat världen. Han är en fadersfigur och omfamnar alla sina barn i sin skapelse och välkomnar de till sitt rike efter döden. Hans rike är tudelat, med de gyllene fälten där vacas, de fattiga, blir hästar som kan springa fritt och leva i frihet. Don och Doñas tas upp till hans hem där de skall tjäna hos honom, tills dess att världen rämnar och de skall rida vid hans sida i strid mot la Bestia - Odjuret.

La Luna är likvärdig med Papa Sol men har en mindre aktiv del i den fysiska världen. La Luna står för det själsliga, det undermedvetna och natten. Hon är musan som guidar konstnären, känslan som bonden har när det är dags att ta sådden och hon är föräldrainstinkten en moder känner första gången hon håller sitt barn.

Mama Luna är vårdande och omhändertagande, men där papa Sol har ett skratt och bred famn, så är Mama Luna den som kommer med obehagliga sanningar. Hon är den som rannsakar dig och den som är ansvarig för att döma Don och Doñas när de dör. Alla vacas har en färdig plats i efterlivet men de Don och Doñas som inte levt efter de hedervärda idealen kan komma att enbart få bli gräs på den gyllene slätten.

Och så, det mörka, la Bestia - Odjuret. Detta är en ond figur som anmödrar skrämmer barn med samt prästerskapet varnar för. Tittar man för djupt ned i flaskan, kan man se la Bestia.

La Bestia är ingen ursäkt för att bete sig illa, utan en varnande saga för vad som händer. De som går emot Papa Sol och Mama Luna går in i la Bestias famn och ägnar sig ett liv i träldom under alla ok som girighet, elakhet och hånfullhet.

Förutom dessa figurer så finnes flera helgon i Katagena. De är människor som gjort något extraordinärt och som höjts i efterlivet till att sitta sida vid sida med Papa Sol.

Några av dessa är väghelgonet san Pamplona, den vassa klingan och ärbarhetens helgon san Fransisco och sjöfararnas helgon, san Bastión. Avbildningar av dessa helgon kan ses här och var längs vägar eller i alkover i byggnaders ytterväggar.

Normer:

Don och Doñas förväntas gå beväpnade. Stickdolkar och rondelldolkar är att föredra om de inte bär sabel eller värja.

Varje marknadsdag inleds och avslutas med klockklang morgon och kväll. Handel får endast ske mellan morgonens och kvällens klockklang. All annan handel anses vara av den mindre hederliga sorten och den som blir påfunnen med att sälja efter eller innan klockklang kan förvänta sig dryga böter och en noggrann genomsökning av alla sina varor.

Mytos

I Katagena berättas flera varnande historier om la Bestia och dennes tjänare. Barn varnas för att gå nära kusten och får höra berättelser om ahogadas - de Drunknade - som kan locka barnen till Mörkvattnets giftiga stränder. Samma varnande historia berättas om Katagenas många vattendrag. Ibland talar de äldre om att självaste la Bestia kan se ut som vackra smycken och leksaker, som ligger precis under ytan, precis så att man kan tro att man når dem.

I skogarna pratar man om andra av la Bestias tjänare, la Volpa eller Doña Volpa. La Volpa är ett kvinnligt räv-väsen. Hon lockar in de oförsiktiga i skogen och kan riva både skörd och boskap. La Volpa är en rödhårig kvinna, fint klädd i kjol. Den som tittar noga kan se att istället för fötter har hon rävtassar och en svans hon döljer under kjolen. Har man blivit lockad av la Volpa kan man erbjuda henne ett par skor. Hon måste alltid neka och släpper en då fri ur sitt grepp. Skulle man på något vis lyckas sätta skor på la Volpa så är hon enligt legenden tvungen att följa med tillbaka till gården och arbeta tills hon kan få någon att ta av henne skorna.

Ordlista

Don/Doña, singular; dons/doñas, plural - Herre/Fru, Lord/Lady motsvarande Vaca, singular; vacas, plural - Pöbel, ej adligt folk San - prefix för helgon, tex San Sebastian Noña - Ärofull kvinnlig titel, används ofta för respekterade äldre kvinnor la Volpa - Rävlikt kvinnligt väsen Ahogadas - Onda väsen som dränker de levande

Inspiration:

Inspirations Piratkläder
Inspiration Folkklädsel

Antal deltagare
-På kommande Lajv-

11


Kommande Lajv
Eldens Tid

26/09 - 29/09

Pris: 400kr
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
11/8 för intrig
22/9 för mat


Incheck:
26/9
kl 12:00-16:00
Obligatoriskt infomöte:
26/9
kl 16:30
Lajv start:
26/9
ca kl 19:00

Lajvet Slutar:
29/9
kl 01:00

Se boende
klicka härLajv 2024

Höstlajv 2024
26/09 - 29/09Lajv 2025

Vårlajv 2025
01/05 - 04/05

Höstlajv 2025
25/09 - 28/09

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB