NORDHAMNNordhamn, en hamn där fria själar kan vistas fritt från rikes lag, men ej från hajars tand. Vem färdas dit och varför? Det är en fråga ställd för en annan dag… Men det är här vi vistas, dansar och slåss. Vi byter och säljer sådant som från andra tagits, dricker och äter gott.

Välkommen hem min vän, välkommen i land. Här kan du läsa om Nordhamn, platsen där lajvet utspelar sig.

Ön

Ute till havs, långt från något vatten som något land vågat lägga beslag på ligger en ö. Det är en namnlös ö men de som klivit i land kallar den för Navet. På kartor kända, ligger ön i ett område kallat Ingenmansvattnir dit få vågar segla.

Ön är förhållandevis stor och har en egen hamn, gruvbrott och omfattar både skog, träsk och blöt åkermark. Det finns dock inga stränder utan ön är full av svarta klippor och rev. Enda sättet att tillträda ön går via hamnen. Det är en naturligt formad hamn, skyddad från vind och rev och är en av de djupaste i mannaminne.

Somliga hävdar att själva hamnen ligger ovan en så kallad “Djuphavskista”.

Hur tar man sig till Nordhamn

Havet är ökänt för stormar, strömmar, kobbar, rev och Ingenmansvattnir är inget undantag. För att navigera till ön och Nordhamn måste ni få en inbjudan och en fördragen rutt. Annars riskerar ert skepp att förlisa mot Svartrevens hårda sten. För stora skepp kan ej ta sig igenom till hamnen och har skeppet ej svart flagg hissad, kan de som seglar vara i risk för stor skrovskada.

Detta gör det också omöjligt för de stora linjeskeppen att säkert navigera kring Ingenmansvattnir.

Hamnen

I hamnen finns allehanda lager och förvaringsutrymmen. Det finns ett litet kontor med kombinerad bank och post, några få tavernor, krogar, bordeller och andra verksamheter.

Det finns ett skeppsvarv för den som är i behov av att reparera sitt skepp, dock kan ej för stora skepp få plats och dessa måste resa till andra hamnar om deras skepp blivit skadat. Ibland har varvet även skepp till salu, som av okänd anledning saknar sina tidigare ägare. I hamnen pågår endast handel med lagliga varor, det vill säga kommer det en patrull så finner de på sin höjd tvivelaktiga individer men inga tvivelaktiga varor.

Själva hamnen är ett bråddjup men inloppet är ej brett nog för en fregatt, utan en sådan skulle behöva lotsa sin last på ett mindre skepp till hamnen för att kunna handla med den.

Smugglarstråket

Från hamnen finns smugglarstråket, ett naturligt sätt för den som vill undvika nyfiknas ögon för att ta sig i land. Navets hamn må vara allmänt känd men det finns ett hemligt inlopp som leder till ett dolt tillhåll. Detta smugglarstråk är gömt av nedhängande vegetation och synvillor i märkliga vinklar, vilket gör det omöjligt att skönja om det inte pekats ut åt dig eller du vet vart det finns. Endast dem med mindre skepp kan dock ta sig in.

I änden av smugglarstråket finner vi det största och säkraste lagret på hela ön, drivet av Skarpa hajars handelshus. Det är här som piraternas varor, representerade på lastsedlarna, förvaras. Skarpa Hajar står sedan för korrekt utdelning av varorna när det är dags att kasta loss, förutsatt att skeppen kan uppvisa tillhörande lastsedel. Ofta brukar skeppen som lägger till bidra med bemanning och säkerhet. Skarpa Hajar tar ut en rimlig avgift för användandet av deras lager och hittills har säkerheten varit absolut.

Från denna hemliga hamn kan man sedan ta sig till det faktiska Nordhamn och byn, det legendariska pirattillhållet. Det finns två vägar, antingen tar man omvägen runt träsket som ligger mellan byn och smugglarhamnen eller så färdas man på den till viss del dolda men välgjorda Siljevägen för en avgift. Att ta omvägen runt träsket tar cirka två dagar medan Siljevägen tar en dag eller mindre om man hyr droska eller häst.

Samhället

Samhället på ön är laglöst. Folk och pack från olika länder och världsdelar har slagit sig ner och har med tiden varit tvingade att anpassa sig och sluta upp runt någon form av gemensamt styre. Oftast är det den organisation med mest folk och kraft som tagit vad de velat ha som sagt vad som gäller.

Det faktiska pirat tillhållet, byn en bit in i skogen, med gamla anor och en av de mest ryktbara tillhållen i världen, är något friat från hamnens styre och går efter en piratkodex som blivit allmänt tilltagen av dess besökare. Genom uppror och piratjakt har de hållit sig dolda och hemliga via många säkerhetsmekanismer och farliga vatten. Skogen kring Nordhamns by är delvis träsk och vägarna runt omkring är slingriga och farliga.

Skogen sägs också vara hem till mytiska ting och varelser, huruvida det är sanning eller ej är dock väldigt oklart. I krokarna runt byn finns även ett altare tillhörande Stormtron.

Vilka finns i Nordhamn?

Pack. Det är nog den bästa beskrivningen av Nordhamns invånare och besökare. Allt från pirater och smugglare, till salta havshundar, rymlingar och fallna ädlingar.

Ibland ses också mer respektabelt folk till i hamnen, med inte fullt så respektabla avsikter. Såsom diplomater som söker att rekrytera pirat besättningar eller de få handelsskepp som kan tänka sig att handla med skumrask.

Få är ändå de permanent bosatta, de flesta är besökare, men somliga gör ändå Navet och Nordhamn till sin hemort. En salig röra från hela världen med alla en bekant längtan; Havshungern.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

11


Kommande Lajv
Eldens Tid

26/09 - 29/09

Pris: 400kr
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
11/8 för intrig
22/9 för mat


Incheck:
26/9
kl 12:00-16:00
Obligatoriskt infomöte:
26/9
kl 16:30
Lajv start:
26/9
ca kl 19:00

Lajvet Slutar:
29/9
kl 01:00

Se boende
klicka härLajv 2024

Höstlajv 2024
26/09 - 29/09Lajv 2025

Vårlajv 2025
01/05 - 04/05

Höstlajv 2025
25/09 - 28/09

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB
Fatal error captured:
Required parameter $query follows optional parameter $params
In: /customers/c/f/8/havshunger.se/httpd.www/core/database.class.php
Line: 65