TRYGGHETSARBETEFör att våra deltagare ska kunna känna sig trygg på våra arrangemang har vi en del föreskrifter för att säkerställa detta. Vi vill dock understryka att arrangemanget inte är ansvarig för deltagarnas mentala eller fysiska hälsa. Arrangemanget erbjuder ett visst stöd i anknytning till lajven i form av arrangörsgruppen, samt möjlighet att dra sig undan och samla sig i avskilda utrymmen utanför spelet och säkerhetsord.

Detta stöd skall inte nyttjas istället för professionella insatser såsom läkares bedömning, medicinering, terapi eller polis.

Om du innan arrangemanget på något vis känner dig otrygg med delar av arrangemanget och/eller deltagare är du välkommen att maila detta till arr@havshunger.se . Märk ditt mail med “Trygghets Ärende”

Varje trygghets ärende kommer hanteras separat.

Vi kommer att ta emot dina uppgifter och ta ställning till dem och sedan återkomma till dig med ett reslutat. Våra ställningstagande görs från fall till fall.

Under arrangemanget är arrangörsgruppen och vissa funktionärer trygghetsansvariga. Detta innebär att om något sker på arrangemanget som gör en deltagare otrygg och osäker, kan hen vända sig till till dessa.

Vi hänvisar att alla våra deltagare läser våra säkerhetsregler för inlajv för att kunna förebygga sådana situationer.

Vid trygghets ärenden på plats kommer vi att lyssna in och hantera situationen utifrån våra möjligheter på plats och sedan kommer vi följa upp efter evenemanget.

Hur fungerar sjukvård på lajvet?

Vid svår olycka på lajvet bryts spel med att ropa “Skarp Skada”. Vid detta ska arrangör även tillkallas om de inte är närvarande vid händelsen.

- Identifiera den skadade/sjuke om det inte är gjort (Namn och personnummer)

Om skadan är livshotande ska 112 ringas omedelbart och ambulans tillkallas. Laddad telefon finns alltid i köket på värdshuset.

- Vi befinner oss på Finnstigen, 712 91 Hällefors.

Lägg förband om behov finns, sjukväska finns i köket på värdshuset.

Spel återtas endast efter att olycka är hanterad och arrangör anser det säkert att fortsätta.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

37


Kommande Lajv
Legendens fall

28/04 - 01/05

Pris: 750kr
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
27/3 för intrig
24/4 för mat


Incheck startar:
27/4
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
27/4
kl 21:00
Lajv start:
28/4
kl 05:00

Lajvet Slutar:
1/5
kl 05:00Lajv 2022

Vårlajv 2022
28/04 - 01/05

Höstlajv 2022
Datum kommer senare

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB