HANDELSHUSHandelshus

I en hård och kall värld med långa resvägar mellan kontinenter och ojämnt utdelade resurser, finns dem där för dig. Män och kvinnor som jobbar hårt med att hämta allehanda varor från världens alla hörn för att just du ska få ta del av dem. Med lagerlokaler och lastkajer i varje hamn sköter de handel utan tvivelaktigheter och du skulle inte kunna hitta en säkrare källa till dina varor… Eller?

Vad är ett handelshus?

Ett handelshus är ett fristående bolag som driver utrikes och inrikes handel i egen regi. De kan ha egen produktion, enbart handla med särskilda varor eller ha avtal med tillverkare. De har ofta egna skepp för att frakta varor mellan platser men kan även hyra sådana tjänster eller ingå i fraktkoalitioner. Ofta åtnjuter handelshusen vissa handelsprivilegier, såsom ensamrätt att handla med en viss produkt i en viss region.

Vilka driver handelshus?

De som driver handelshus ser sig själva som dygdens handelsmän/kvinnor med rent mjöl i påsen och pengar på banken. Handelshusen har ofta flertalet skepp och rör sig över alla slags vatten. De som driver handelshusen är de som har möjligheten, eller gör sig möjligheten att kliva högre upp i världen och inte är nöjda med att vara vanliga arbetare. Handelshusens ägare blir på sätt och vis en klass för sig och i vissa länder kan de med sina rikedom konkurrera med ädlingarna.

Hur driver de handel?

Alla handelshus har normalt sett ett huvudsäte i en hamn eller stad där de bedriver merparten av sin handel. Det är även i detta land de blir beskattade (förutom tullar till andra länder). Så länge det finns varor att köpa, så finns det ett handelshus som säljer dem.

De flesta handelshus i världen jobbar på “rätt sida lagen” och försöker skapa så smidiga sätt som möjligt för att få sina kunder att nå särskilda varor. Men andra handelshus består av riktiga råskinn, som pressar priset och rivaliserar och som inte drar sig för att bränna ned konkurrenters lager. Det finns vissa som även jobbar i skymundan och visar sig vara ypperliga partners för pirater att “tvätta” sina dubloner rena.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

11


Kommande Lajv
Eldens Tid

26/09 - 29/09

Pris: 400kr
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
11/8 för intrig
22/9 för mat


Incheck:
26/9
kl 12:00-16:00
Obligatoriskt infomöte:
26/9
kl 16:30
Lajv start:
26/9
ca kl 19:00

Lajvet Slutar:
29/9
kl 01:00

Se boende
klicka härLajv 2024

Höstlajv 2024
26/09 - 29/09Lajv 2025

Vårlajv 2025
01/05 - 04/05

Höstlajv 2025
25/09 - 28/09

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB
Fatal error captured:
Required parameter $query follows optional parameter $params
In: /customers/c/f/8/havshunger.se/httpd.www/core/database.class.php
Line: 65