PIRATKODEX

Piratkodex

Varje skepp har en egen kodex med regler som gäller ombord. De flesta kodexar utgår från den legendariska piratkodexen - baserat på piratdrottningens Quis egna kodex och som senare byggts på av andra kaptener. Några exempel följer nedan.

- Lyktor och ljus skall sättas ut om åtta på kvällen. Om någon besättningsmedlem fortfarande är i stånd att dricka skall detta göras på öppet däck.

- Om någon uppvisar feghet i strid skall denne dömas till det straff besättningen och kapten finner lämpligt.

- Om besättningsmedlem skulle bli ertappad med stöldgods tillhörande annan besättningsmedlem skall denne vid första förseelse straffas medelst båda öron skurna. Andra förseelse med näsan skuren. Tredje förseelse skall straffas medelst landsättning på öde ö utan proviant och beväpning.

- Det är inte tillåtet att bråka handgripligen med andra inom besättningen. Vid konflikt skall detta lösas direkt. Kan parterna inte lösa detta själv skall de vända sig till Kvartersmäster eller Kapten. Kan konflikten fortfarande inte lösas skall Kvartersmäster ro parterna iland där parterna skall duellera med skjutjärn och stål till första blodspillan, varvid dispyten skall ses som avgjord av alla parter.

- En persons liv får inte tagas ifrån denne med dennes egna vapen.


Antal deltagare
-På kommande Lajv-

31


Kommande Lajv
Svältens Våg

06/06 - 08/06

Pris: 400kr
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
28/4 för intrig
2/6 för mat


Incheck:
6/6
kl 12:00-16:00
Obligatoriskt infomöte:
6/6
kl 16:30
Lajv start:
6/6
kl 19:00

Lajvet Slutar:
9/6
kl 01:00

Se boende
klicka härLajv 2024

Vårlajv 2024
06/06 - 09/06

Höstlajv 2024
26/09 - 29/09

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB