GALVOS
Rindra

I Rindra trummar förändringens toner. År 1619 reste sig Rindras befolkning upp och slaktade den av konungen utsända adeln, som styrt dem hårt och orättvist. Revolutionen var ett faktum och Rindra lyckades bryta sig fri från Arqél och bestämmer nu över sitt eget öde. Men än är blodbadet inte avslutat och Rindras framtid är ännu oklar...

Rindra anser sig vara ett kunskapsdrivet land och det går inte att frånkomma att revolutionens första uppfinning var en klinga så vass att adelns huvud snabbt rullade över torg och gator. Giljotinen var ett effektivt sätt att avrätta landsförrädarna som anses tömt befolkningen på resurser.

Huvudstaden Svalby har med revolutionen omformats och staden är centrerat kring torget adeln såg sin sista dag och där giljotinens klinga fångar solens strålar. Kullerstensgatorna vittnar om grymhet och Svalborna är i full fart att göra staden till sin. Bort ska gammal arkitektur och prägel. Revolutionens flagga ska hänga från varje fönster.

Stora delar av landets konst och historia har bränts för att lämna plats åt det nya. Det som inte bränts har sålts vidare för stora pengar och cirkulerar nu världens konstmarknader. Priset för varorna är högt och de taler som tjänas används för att finansiera uppbyggandet av Rindra.

Pirater jagas hårt i riket liksom andra kriminella. För att få tillåtelse att komma genom gränsen behövs en skriftlig inbjudan, idag få förärat.

Styre

Det nya Rindra ses som en representativ demokrati och styrs officiellt av Nationalförsamlingen som består av utvalda medborgare. De leds av förste Medborgare Johan, en tidigare apotekare och revolutionens fader. Han är en folkets man, men håller just nu mycket makt i Rindra. Historien förtäljer om andra ledare som lett för folket bästa, men fallit för den personliga bekvämligheten av missunnsamhet.

Rikets återuppbyggs nu med nya idéer och de som motsätter sig detta ses som förrädare. För att hantera detta har Nationalförsamlingen inrättat specifika tribunaler för att döma och sina motståndare. En nation för folket kan inte skapas med folk som motarbetar revolutionens sak och de får samma behandling som tyrannerna som tidigare styrde… med halshuggning.

Vad som händer framgent och om förste Medborgare Johan håller Rindra i sitt grepp återstår att se...

Export / import

I Rindra kan du få tag på följande varor om du åker dit och handlar: Metaller, konst, fint möblemang

Rindra är stor på import av: Byggmaterial, sten, tobak, salt och socker

Traditioner

När det sista adels huvudet rullade längst Svalbys gator, ställdes det till med en stor fest som spred sig genom hela riket. Giljotinen dekorerades med blommor och rött. Genom staden hissades revolutionens flagga och små papperssvalor sattes över dörren. Revolutionens dag var myntad och det är troligt att den kommer firas varje år framgent.

Rindra är i förändringens skede och många traditioner och normer kopplat till det gamla riket förkastas och ses ner på.

Efter revolutionen i Rindra har folket börjat hälsa varandra med fraserna “Frihet till dig” som besvaras med “Under svalans vingar”.

Religon/tro

Rindra har ingen stark religiös närvaro. Befolkningen är agnostiskt och landet hyser ingen nationell trosåskådning. De är dock ytterst vidskepliga och rädd för de stora mörka skogarna som finnes i landet.

Antal deltagare
-På kommande Lajv-

8


Kommande Lajv
Eldens Tid

26/09 - 29/09

Pris: 400kr
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
11/8 för intrig
22/9 för mat


Incheck:
26/9
kl 12:00-16:00
Obligatoriskt infomöte:
26/9
kl 16:30
Lajv start:
26/9
ca kl 19:00

Lajvet Slutar:
29/9
kl 01:00

Se boende
klicka härLajv 2024

Höstlajv 2024
26/09 - 29/09Lajv 2025

Vårlajv 2025
01/05 - 04/05

Höstlajv 2025
25/09 - 28/09

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB
Fatal error captured:
Required parameter $query follows optional parameter $params
In: /customers/c/f/8/havshunger.se/httpd.www/core/database.class.php
Line: 65