KHADANIA
Juzur Alfajr

Gryningsöarna ligger öster om Shadiya och är en del av det geografiska området som kallas Khadania. Denna ögrupp ligger tätt intill den höga klippkusten av fastlandet där regnmolnen från havet fastnar. Detta ger öarna ett varmt men tropiskt klimat.

Den största ön heter Jazirat-Alfajr (Den Gyllene Gryningens Ö) och tillhör alla de tre prinsdömena som styr över öarna. Vissa öar är obebodda men används flitigt för sina resurser och de flesta som bor på öarna reser mellan dem dagligen.

Jazirat-Alfajr är en kuperad ö full av höga kullar och dalar. Staden Aqarya ligger bland öns högsta kullar och står för öarnas vin och honungsproduktion. Bin sköts noga för att ge fin honung och anses vara Gryningsöarnas flytande guld. Mitt på ön finns även betesmark för boskap. Det går också att se flottor lastas med djur som ska till sitt nästa bete på någon annan ö.

Den Gyllene Gryningens ö har tre hamnar, alla grunda och det största skeppet som kan lägga till där är en brigg. De tre hamnarna kontrolleras av vardera prins som de är uppkalade efter. De heter Alkhalij (Den Virvlande), Hudu (den Lugna) och Wafir (Den rika).

På de övriga öarna bedrivs fiske, folket håller djur som betar och det odlas vinrankor och hirs. Flera håller också bin eller odlar kryddor. Fisken som fångas tillagas på allehanda sätt och på flera ställen i hamnarna finns fiskrökerier som ständigt är i gång.

Styre

Gryningsöarna styrs av tre prinshus, Alkhalij, Hudu och Wafir. Dessa styr från den största ön, Jazirat-Alfajr där varje prins har kontroll över en av de tre hamnarna. Prinstiteln är könlös och används av såväl män som kvinnor. Varje prins är ansvarig för att höra sitt folks röst på de olika öarna innan stora beslut fattas. Det är inte ovanligt att se prinsarna gå runt på gatorna och tala med vanligt folk. På Gryningsöarna ses prinsarna på med vördnad men fortfarande som vanliga människor. Giftermål sker enligt tradition mellan de tre prinshusen men det händer att en prins gifter sig med en vanlig bybo utan att det anses märkligt. Symbolen för Gryningsöarna som helhet är en sol som speglar sig i havet. Detta representerar gryningen men också enigheten hos folket.

Export / import

Juzur Alfajrs har ett handelsavtal med sitt grannland Shadiya och köper bland annat salt därifrån vilket är livsviktigt för att kunna bevara fisken de lever av.

Reser du till Juzur Alfajrs öar kan du få tag i:
Honung, mjöd, vin, vindruvor, getmjölk, peppar, saffran, hirs

Gryningsöarna är stor på import av:
Mattor, trä, parfym, linne, salt, frukt

Traditioner

På Gryningsöarna bedrivs en form av allemansrätt. De olika öarna må tillhöra en av de tre prinsarna men det vanliga folket rör sig som de önskar. Ingen ö är förbjuden för folket. Denna rörelsefrihet innefattar dock inte folk utifrån. De är enbart välkomna i hamnarna och vid mycket sällsynta tillfällen inbjudna till att besöka andra delar av öarna.

Religion/tro

Det finns ingen formaliserad religion på Gryningsöarna men det finns mycket folktro.

Ett allmänt vedertagen sed är morgonhälsningen för att hälsa dagen välkommen och mentalt förbereda dig för dagens kommande prövningar. När du går upp om morgonen så hälsar du världen med en bugning i den riktning där solen går upp vid gryningen.

Varje gång någon lämnar en ö och tar sig över vattnet så doppar denne sina fingrar i vattnet och fuktar sedan sin panna mellan ögonbrynen, som ett tecken på den vördnad som finns för vattnets kraft och en önskan om väl seglats.

Normer

Gryningsöarna litar inte på folk utifrån. Varje taverna och butik har alltid två priser, en för den inhemska befolkningen och en för utbölingar. De som kommer utifrån accepteras i hamnarna men förväntas inte gå runt på öarna eller besöka de andra städerna. Då kan läget snabbt bli spänt och otrevligt. Skulle du mot förmodan bli inbjuden att ta dig utanför hamnen så se till att hålla dig nära din guide för att undvika annat än gliringar och onda blickar.

Mytos

Det går historier om att alla Gryningsöar en gång var en och samma ö. Enligt legenden skall en förödande storm ha slagit sönder delar av ön, så att vissa sjönk i havet medan andra nu stod ensamma. Detta sägs vara förklaringen till det grunda vattnet i hamnarna och mellan vissa av öarna.

De gamla fiskarna får då och då upp en kruka eller andra saker ur havet vid öarnas kust som tillhör en annan tid och kultur. De som varit vågade nog att hoppa från öarnas klippor svär att de sett byggnader under havsytan.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

39


Kommande Lajv
Svältens Våg

06/06 - 08/06

Pris: 400kr
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
28/4 för intrig
2/6 för mat


Incheck:
6/6
kl 12:00-16:00
Obligatoriskt infomöte:
6/6
kl 16:30
Lajv start:
6/6
kl 19:00

Lajvet Slutar:
9/6
kl 01:00

Se boende
klicka härLajv 2024

Vårlajv 2024
06/06 - 09/06

Höstlajv 2024
26/09 - 29/09Lajv 2025

Vårlajv 2025
01/05 - 04/05

Höstlajv 2025
25/09 - 28/09

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB
Fatal error captured:
Required parameter $query follows optional parameter $params
In: /customers/c/f/8/havshunger.se/httpd.www/core/database.class.php
Line: 65